Zabawy związane z rozpoznawaniem zwierząt po ich wyglądzie i po wydawanych głosach. Słuchanie wierszy i rozmowa na temat wiosny.