O nas

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedznie jest jedyną instytucją kultury na terenie Gminy Miedzna. Posiada dwie filie biblioteczne w Międzylesiu i we Wrotnowie. Biblioteka to nie tylko czytanie książek, to także miejsce spotkań, wymiany informacji, współpracy lokalnej społeczności. Oprócz wypożyczenia książek na zewnątrz biblioteka prowadzi różnorodne formy pracy z czytelnikami w różnym wieku. Cyklicznie spotykają się tu twórczynie ludowe dzieląc się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami z młodzieżą szkolną. Biblioteka organizuje wspólne warsztaty oraz dwa razy w roku wystawy i kiermasze prac seniorek. Zabiegając o przyszłych czytelników często gościmy grupy przedszkolaków na zajęciach. Biblioteka oferuje ciekawe czasopisma i książki z rożnych dziedzin wiedzy.

Biblioteka w Miedznie jest przyjaznym miejscem dla odwiedzających. Może się o tym przekonać, każdy kto przekroczy jej próg. Początki GBP w Miedznie sięgają 1948r. Z tego roku pochodzą pierwsze wpisy w księdze inwentarzowej. Biblioteka wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę. Obecne pomieszczenia zajmuje od 1974 roku.