W GBP w Miedznie powstało kółko teatralno-plastyczne. Kierują nim panie bibliotekarki. Dzieci podczas wspólnych zabaw w teatr rozwijają swoją wrażliwość na żywe słowo. Na zajęciach uczą się też poprawnej dykcji i wymowy. Nauka krótkich wierszy pozwala na doskonalenie ich pamięci. Wspólne przygotowanie spektakli uczy „młodych artystów” współpracy oraz oswaja ze sceną i publicznością. Obecnie przygotowujemy spektakl pt. „Kopciuszek”.

Zapraszamy na krótką fotodokumentację zajęć, które odbyły się w październiku i listopadzie.

Wrzosek Beata